Giếng công nghiệp mùa WORLD CUP. P2 ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

CƠ SỞ KHOAN GIẾNG TIẾN PHƯƠNG, KHOAN GIẾNG BÌNH DƯƠNG GIÁ RẺ. KHOAN GIẾNG CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG NGÀY 14/6/2018.

 - Hoàn thành xong hai giếng công nghiệp D168 kịp thời để về xem WORLD CUP. 

 - Chúc mọi người một mùa WORLD CUP vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.

 - Một số hình ảnh hiện trường lưu lại để nhớ.

PHẦN HOÀN CÔNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG.

 

 

QUÁ TRÌNH BƠM THỬ TẠI HIỆN TRƯỜNG GIẾNG 1

 

 

QUÁ TRÌNH BƠM THỬ TẠI HIỆN TRƯỜNG GIẾNG 1

 

 

QUÁ TRÌNH BƠM THỬ TẠI HIỆN TRƯỜNG GIẾNG 2

 

 

QUÁ TRÌNH BƠM THỬ TẠI HIỆN TRƯỜNG GIẾNG 2

 

 

QUÁ TRÌNH BƠM THỬ TẠI HIỆN TRƯỜNG GIẾNG 2

 

 

HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH VÀ CHUẨN BỊ RE VỀ.

 

KHOAN GIẾNG TIẾN PHƯƠNG MANG NGUỒN NƯỚC SẠCH ĐẾN CHO MỌI GIA ĐÌNH.

SĐT Liên hệ khoan giếng và tư vấn: 0987.780.411

KHOAN GIẾNG BÌNH DƯƠNG GIÁ RẺ, KHOAN GIENG CONG NGHIEP, KHOANGIENG GIA DINH, KHOAN GIÉNG GIA RE TAI BINH DUONG