Khoan giếng công nghiệp Bàu Bàng 2023

CƠ SỞ KHOAN GIẾNG TIẾN PHƯƠNG, KHOAN GIẾNG BÌNH DƯƠNG GIÁ RẺ. KHOAN GIẾNG CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG 2023

 - Hoàn thành xong hai giếng công nghiệp D168 kịp thời để về xem WORLD CUP. 

 - Chúc mọi người một mùa WORLD CUP vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.

 - Một số hình ảnh hiện trường lưu lại để nhớ.

PHẦN HOÀN CÔNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG.

 

 

QUÁ TRÌNH BƠM THỬ TẠI HIỆN TRƯỜNG GIẾNG 1

 

 

QUÁ TRÌNH BƠM THỬ TẠI HIỆN TRƯỜNG GIẾNG 1

 

 

QUÁ TRÌNH BƠM THỬ TẠI HIỆN TRƯỜNG GIẾNG 2

 

 

QUÁ TRÌNH BƠM THỬ TẠI HIỆN TRƯỜNG GIẾNG 2

 

 

QUÁ TRÌNH BƠM THỬ TẠI HIỆN TRƯỜNG GIẾNG 2

 

 

HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH VÀ CHUẨN BỊ RE VỀ.

 

KHOAN GIẾNG TIẾN PHƯƠNG MANG NGUỒN NƯỚC SẠCH ĐẾN CHO MỌI GIA ĐÌNH.

SĐT Liên hệ khoan giếng và tư vấn: 0987.780.411

KHOAN GIẾNG BÌNH DƯƠNG GIÁ RẺ, KHOAN GIENG CONG NGHIEP, KHOANGIENG GIA DINH, KHOAN GIÉNG GIA RE TAI BINH DUONG