Khoan giếng công nghiệp tại Bình Dương 2023

CƠ SỞ KHOAN GIẾNG TIẾN PHƯƠNG KHOAN GIẾNG CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG .

 - Hoàn thành xong hai giếng công nghiệp D168 kịp thời để về xem WORLD CUP. 

 - Chúc mọi người một mùa WORLD CUP vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.

 - Một số hình ảnh hiện trường lưu lại để nhớ.

PHẦN CHUẨN BỊ MÁY MÓC VÀ KHOAN TẠO LỖ.

 

 

QUÀ TRÌNH KHOAN TẠO LỖ 

 

 

QUÁ TRÌNH KHOAN TẠO LỖ GẶP ĐÁ CỨNG ĐANG XỬ LÝ

 

 

ĐỒ NGHỀ ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ....

 

 

ĐỒ NGHỀ ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ....

 

 

QUÁ TRÌNH RÁP MÁY CHUẨN BỊ THỔI RỮA LỖ KHOAN VÀ THẢ MÁY

CÒN NỮA.....

 

KHOAN GIẾNG TIẾN PHƯƠNG MANG NGUỒN NƯỚC SẠCH ĐẾN CHO MỌI GIA ĐÌNH.

SĐT Liên hệ khoan giếng và tư vấn: 0987.780.411